Vanaf 01-01-2022 is de praktijk gesloten

- Scheepvaart
Zowel binnenvaart als zeevaart: brildragers dienen een reserve bril mee te nemen.
De laatste geneeskundige verklaring.
Vanaf 01-10-2015 is geen onderzoek op tuberculose meer nodig,
uitgezonderd bewoners van landen waar veel tuberculose heerst.
Röntgen afd. ziekenhuis Vlissingen: 0118 - 425 581
Röntgen afd. ziekenhuis Goes: 0113 - 234 360
R
ö
ntgen afd. GGD Goes: 0113 - 249 380 vaccinaties 0900-822 467
(Binnenvaartkeuring gaat vooraf aan aanvraag dienstboekje, Rijnpatent of grootvaarbewijs)
Zie ook "
Voor alle keuringen denk aan"


- Offshore
Nederlands platform: Personal safety logbook (
groene boekje)
Indien nog niet in bezit, bij ons te koop voor €14,
of door werkgever of uitzendbureau te bestellen via 
safetylogbook.nl
Noors platform: sinds 06-12-2012 hoeft er geen aparte verklaring (Helseerklaering) voor het Noorse plat worden afgegeven,
zie:
Fylkesmannen/Rogaland
Engels platform: De keuringen worden aangemeld bij het vantage system
Zie ook "
Voor alle keuringen denk aan"
- Sportduikers
Alleen voor sportduikers die al eerder bij Baarda Medische Keuringen zijn gekeurd, of in combinatie met scheepvaart- of offshorekeuring
Indien aanwezig, logboek meenemen.
Zie ook "
Voor alle keuringen denk aan"
Voor onderzoek duikers, offshore, scheepvaart: Onderzoek & Certificering

- Rijbewijskeuring:!
Eigenverklaring
koopt u bij het gemeentehuis. U kunt ook op Mijn CBR een Eigen verklaring kopen en invullen.
Neem behalve de eigenverklaring, enveloppe geadresseerd aan CBR, mee.
Eigen verklaring, pagina 1 alle vakken invullen, burgerservicenummer = sofinummer,
de 10 vragen met ja of nee beantwoorden. Ook een ja invullen als u iets gehad heeft.
De keuringen voor groot rijbewijs (C en D, vrachtauto en autobus / Medibus) gebeuren in samenwerking met Egberts Consulting onderdeel van
Regiopoortwachters.
Zie ook "
Voor alle keuringen denk aan"